Trwa ładowanie...
d10364k
espi

KREZUS SA - Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta (27/2013)

KREZUS SA - Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta (27/2013)
Share
d10364k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Krezus S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 października 2013 roku otrzymał akt notarialny nieodpłatnego przekazania przez Emitenta 100 (sto) akcji spółki Krezus Exploration Guinee S.A. z siedzibą w Konakry, Republika Gwinei, na rzecz spółki LA SOCIETE GUINEENNE DE PATRIMOINE MINIER ("SOGUIPAMI") z siedzibą w Konakry, Republika Gwinei, co stanowi 10 % kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Przekazanie nastąpiło zgodnie z podpisanym listem intencyjnym (raport bieżący nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 roku). W związku z powyższym akcjonariat spółki Krezus Exploration Guinee S.A. jest następujący: Emitent posiada 900 (dziewięćset) sztuk akcji, co stanowi 90 % kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej ilości głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, SOGUIPAMI posiada 100 (sto) sztuk akcji, co stanowi 10 % kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Niniejsza
informacja uznana została za istotną z uwagi na jej znaczenie dla realizacji przyszłej strategii rozwoju Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 73
(ulica) (numer)
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
(telefon) (fax)
biuro@krezus.com www.krezus.com
(e-mail) (www)
526-10-32-881 011154542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Paweł Konzal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10364k

Podziel się opinią

Share
d10364k
d10364k