Trwa ładowanie...
d3w28fb
espi

KRUK S.A. - Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwa ...

KRUK S.A. - Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwartale 2014 roku (50/2014)
Share
d3w28fb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwartale 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 października 2014 roku podjął uchwałę w sprawie wartości nominalnej wierzytelności nabytych oraz nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK w okresie III kwartału 2014 roku. Wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK (Grupa) łącznie w Polsce i zagranicą w III kwartale 2014 roku wyniosła 42 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 519 mln zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w III kwartale 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 101 mln zł przy wartości nominalnej 1,15 mld zł. Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2014 r. wyniosły łącznie 355 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 2,2 mld zł. Dla
porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę za okres trzech kwartałów 2013 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 285 mln zł przy wartości nominalnej 2,8 mld zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy osiągniętych w III kwartale 2014 roku zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2014 r., którego publikacja zaplanowana została na dzień 14 listopada 2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
d3w28fb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-10-10 Michał Zasępa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb