Trwa ładowanie...
d31icm6
espi
17-03-2013 17:24

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
d31icm6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 342 992 274 031 82 181 66 189
Zysk na działalności operacyjnej 136 673 95 995 32 747 23 187
Zysk przed opodatkowaniem 85 094 68 546 20 389 16 557
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 81 194 66 392 19 454 16 036
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -54 488 -340 830 -13 055 -82 324
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy -309 269 -568 879 -74 101 -137 407
Wpłaty od osób zadłużonych 451 329 341 122 108 139 82 395
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 804 -6 954 -1 391 -1 680
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 66 816 363 213 16 009 87 730
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 6 524 15 429 1 563 3 727
Rozwodniony zysk na jedną akcję 4,80 4,03 1,15 0,97
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 900 16 415 16 900 16 415
Zysk na jedną akcję 4,78 4,03 1,15 0,97
Stan na 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 971 430 800 466 237 618 181 232
Zobowiązania długoterminowe 409 179 339 497 100 088 76 865
Zobowiązania krótkoterminowe 244 619 222 586 59 835 50 395
Kapitał własny 317 632 238 383 77 695 53 972
Kapitał akcyjny 16 900 16 900 4 134 3 826
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 18,79 14,11 4,60 3,19
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni miesiąc danego okresu; kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,1736* za okres poprzedni - 4,1401;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,0882* za okres poprzedni - 4,4168
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
oswiadczenie zarządu w sprawie badania - skonsolidowane.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
oswiadczenie zarządu w sprawie rzetelności - skonsolidowane.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania
GRUPAKRUKSF31 12 2012_całość.pdf Sprawozdanie Finansowe wraz z opinią i raportem
LIST_PL.pdf List Prezesa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31icm6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-17 | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.kruksa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2013-03-13 Rafał Janiak Członek Zarządu
2013-03-13 Urszula Okarma Członek Zarządu
2013-03-13 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2013-03-13 Iwona Słomska Członek Zarządu
2013-03-13 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31icm6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d31icm6
d31icm6