Trwa ładowanie...
dvdue2i

Kruk wyemituje obligacje serii AB3 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Kruka zdecydował o emisji do 650 000 niezabezpieczonych obligacji serii AB3 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł, w ramach programu emisji, podała spółka.

Share
dvdue2i

"Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 650 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii AB3 oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł za sztukę.

"Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego" - czytamy dalej.

dvdue2i

Okres zapadalności obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału obligacji.

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym programu, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lutego 2016 r.

Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.03.2016., Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 891 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 849 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych, podano także.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

dvdue2i

Podziel się opinią

Share
dvdue2i
dvdue2i