Trwa ładowanie...
d788nqb

KRUSZWICA - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. (8/2015)

KRUSZWICA - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. (8/2015)

Share
d788nqb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Maurizio Terazzi z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (por. raport bieżący nr 4/2015 z dnia 18 marca 2015r.), podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 13 kwietnia 2015 roku, uprawniony akcjonariusz Koninklijke Bunge B.V. powołał w skład Rady Nadzorczej Pana George Allard. Pan George Allard uzyskał licencjat z ekonomii University of Kentucky, a także stopnień magisterski w zakresie studiów międzynarodowych na The Johns Hopkins University. Na początku 2015 roku Pan George Allard przyjął funkcję dyrektora finansowego Bunge na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Wcześniej, od roku 2013, był dyrektorem finansowym Bunge na Amerykę Północną. Swoją pracę dla Bunge rozpoczął w 2004 roku pełniąc funkcję szefa ds. operacji finansowych w Ameryce Północnej. Następnie pracował jako dyrektor finansowy Bunge w Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, po czym powrócił do Ameryki Północnej, gdzie
kierował segmentem przetwórstwa zbóż w Bunge North America. Pan Goerge Allard wniósł do Bunge dwanaście lat doświadczenia, pełniąc wcześniej szereg funkcji w strukturach finansowych firm Guidant Corporation i Eridania Beghin-Say. Działalność prowadzona przez Pana George Allard poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Pan George Allard nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan George Allard nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Niepodległości | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jacek Michalak Członek Zarządu
2015-04-13 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb