Trwa ładowanie...
d2tucug

KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT ?Kruszwica? S.A. w dn ...

KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT ?Kruszwica? S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 roku. (7/2015)

Share
d2tucug
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT ?Kruszwica? S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.525.343 głosy, co stanowi 93,64% ogółu głosów w Spółce. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT ?Kruszwica? S.A. podjęło uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad NWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. Do raportu bieżącego załączone są uchwały nr 1-3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT ?Kruszwica? S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 roku, z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZ 13042015.pdf Uchwały podjęte na NWZ w dniu 13 kwietnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Niepodległości | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jacek Michalak Członek Zarządu
2015-04-13 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

Podziel się opinią

Share
d2tucug
d2tucug