Trwa ładowanie...
d16ipnd
espi

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Rafineria Trzebinia S.A. (35/2014)

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Rafineria Trzebinia S.A. (35/2014)
Share
d16ipnd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Rafineria Trzebinia S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 07 listopada 2014 roku, Spółka zawarła umowę sprzedaży surowego oleju rzepakowego ze spółką Rafineria Trzebinia S.A., z siedzibą w Trzebini, ul. Fabryczna 22, której wartość oszacowana została na 135,8 mln PLN. Przedmiotem umowy są comiesięczne dostawy surowego oleju rzepakowego w okresie do listopada 2015 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy, Spółka zawarła z Rafinerią Trzebinia szereg umów dotyczących sprzedaży surowego oleju rzepakowego. Łączna wartość umów, zawartych pomiędzy w/w podmiotami, w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyniosła 149,9 mln PLN i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, których wartość na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 707,0 mln PLN. Największą pod względem wartości, spośród w/w umów, jest umowa sprzedaży surowego oleju rzepakowego, której wartość w dniu zawarcia umowy, tj. 07 listopada 2014 roku, wyniosła 135,8 mln PLN. Warunki w/w umowy, jak i pozostałych umów
zawartych pomiędzy podmiotami nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d16ipnd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Tomasz Wika Członek Zarządu
2014-11-07 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16ipnd

Podziel się opinią

Share
d16ipnd
d16ipnd