Trwa ładowanie...
d2y7qno
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (20/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (20/2013)
Share
d2y7qno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku powziął informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii G Krynicki Recykling S.A. przez Członka Zarządu ? Pana Pawła Narcyza Kołakowskiego. Nabycie miało miejsce w trybie pozagiełdowym w dniu 24 kwietnia 2013 roku, w ilości 49.950 (czterdzieści dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Niniejsza transakcja jest związana z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodnie z uchwałą nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 r. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Paweł Narcyz Kołakowski nie posiadał akcji Krynicki Recykling S.A. Po dokonaniu transakcji Pan Paweł Narcyz Kołakowski posiada 49.950 sztuk akcji, co stanowi 0,33% udziału w podwyższonym o emisję
akcji serii G kapitale zakładowym Krynicki Recykling S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y7qno

Podziel się opinią

Share
d2y7qno
d2y7qno