Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podwyższenie kapitału w podmiocie powiązanym (60/2013)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podwyższenie kapitału w podmiocie powiązanym (60/2013)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału w podmiocie powiązanym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 października 2013 roku powziął informację o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rekopol Organizacja Odzysku S.A. (dalej Rekopol) w dniu 14 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Niniejsze podwyższenie kapitału zostało dokonane ze środków własnych Rekopol na podstawie art. 442 § 1 KSH. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rekopol, Krynicki Recykling S.A. posiadała 720 akcji spółki o wartości nominalnej 100 zł za jedną akcję, stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Krynicki Recykling S.A. posiada 1.000 akcji Rekopol o wartości 100 zł za jedną akcję, stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki. Akcje nowej emisji
zostały skutecznie objęte. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3