Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9

KUKE: Eksport z Polski wzrósł o 9,7% r/r do 14,02 mld euro w marcu

Warszawa, 06.05.2014 (ISBnews) – Eksport z Polski wyniósł 14,019 mld euro w marcu i był o 9,8% większy niż w lutym i jednocześnie o 9,7% większy niż w marcu 2013...
Share
d3un9r9

Warszawa, 06.05.2014 (ISBnews) – Eksport z Polski wyniósł 14,019 mld euro w marcu i był o 9,8% większy niż w lutym i jednocześnie o 9,7% większy niż w marcu 2013 r., szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Liczony w złotych eksport wyniósł 58,889 mld tj. o 10,3% więcej niż w lutym i równocześnie o 10,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

KUKE wskazuje, że obserwowane w marcu zwiększenie obrotów wynika w części z czynników o charakterze sezonowym. Po okresie mniejszej aktywności i wyprzedaży stanów magazynowych, typowo obserwowanym w pierwszych dwóch miesiącach roku, marzec przynosi intensyfikację współpracy. Dotyczy to tak handlu, jak i zwiększonych dostaw zaopatrzenia potrzebnego do dalszej produkcji.

d3un9r9

„Wyniki tegorocznego marca będą dodatkowo stymulowane dostawami przedświątecznymi (dla porównania w roku ubiegłym szczyt dostaw przedświątecznych przypadł jeszcze na luty). W konsekwencji wzrost eksportu w marcu będzie większy od ubiegłorocznego. Poprawi się więc roczna dynamika eksportu z 3,4% w lutym do około 9,7% w marcu. Dzięki temu niewiele odbiegać będzie ona od notowanej w przełomie roku (10,1% w grudniu i 10,7% w styczniu)" – podało KUKE.

Korporacja podkreśla, że brak postępów w normalizacji sytuacji politycznej na Ukrainie, a wręcz dalsze zaognianie się konfliktu, ma coraz większy wpływ na możliwe do wypracowania obroty w handlu zagranicznym do krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

„Już zaognianie się sytuacji na Ukrainie w sposób zrozumiały wpłynęło na istotne ograniczenie sprzedaży naszych towarów na tamtejszy rynek (tak w zakresie anulowania części zamówień przez odbiorców jak i wstrzymania części dostaw przez eksporterów - do czasu wyklarowania się sytuacji). Zwraca też uwagę odnotowany w zestawieniach Głównego Urzędu Statystycznego istotny spadek eksportu do Rosji (w stosunku do wyniku z pierwszych dwóch miesięcy 2013 roku). Jest on wywołany tak spadkiem tamtejszego popytu konsumpcyjnego (klienci w okresie zagrożenia ograniczają zakupy do najbardziej podstawowych artykułów) jak również administracyjnymi ograniczeniami importu z Polski (np. w zakresie artykułów spożywczych). Ostateczna skala regresu eksportu na kierunku wschodnim uzależniona jest od tego, kiedy zacznie normalizować się sytuacja polityczna a wraz z nią gospodarcza w regionie oraz od tempa w jakim będzie ona postępować "- czytamy także.

KUKE podkreśla, że wpływ tego czynnika jest na tyle silny, iż istotnie kształtować będzie możliwe do wypracowania wzrosty eksportu z Polski ogółem, wpłynie też na kierunki ekspansji naszych producentów. W przypadku części dostaw spłycenie popytu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej możliwe będzie do skompensowania sprzedażą na inne rynki. W przypadku części zaś towarów utrzymanie zbytu będzie związane

d3un9r9

Korporacja oczekuje, że w okresie III – V 2014 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,5% w euro, a w wymiarze złotowym o 6,8%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2014 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,1 mld euro, co stanowić będzie wynik o 9,1% wyższy niż w roku 2013.

W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 698,6 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 6,7% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2013. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim oraz normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu.
W roku 2015 eksport może zwiększyć się do 190,8 mld euro (o 12,2%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 761,5 mld (wzrost o 9,0%).

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach 2014 - 2015 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 9,1% i 12,2% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 10,2% i 11,4 %

Pozostałe kraje strefy euro o 9,5% i 10,1%

Pozostałe kraje UE o 9,8% i 11,5%

Pozostałe kraje rozwinięte o 13,5% i 13,0%

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o -8,4% i 14,1%

Kraje rozwijające się o 18,0% i 20,0%

(ISBnews)

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9