Trwa ładowanie...
d39d9a0
espi

LEASING-EXPERTS - Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii E ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii E (2/2015)

Share
d39d9a0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 167/2014, zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje informacje na temat subskrypcji i przydziału obligacji serii E Spółki (?Obligacje?). 1. Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 03.12.2014 r., data zakończenia subskrypcji Obligacji: 22.12.2014 r. 2. Data przydziału Obligacji: 23.12.2014 r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 10 000 sztuk. 4. Stopa redukcji: nie wystąpiła; brak podziału na transze. 5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 000 sztuk. 6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej). 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 39, w tym 38 osób fizycznych i 1 osoba prawna. 8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 39, w tym 38 osób fizycznych i 1 osoba prawna. 9. Subemitenci: brak. 10. Łączne koszty,
które zostały zaliczone do kosztów emisji: 85.100,00 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 5.000,00 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.600,00 zł, d. promocja oferty: 77.500,00 zł. Koszty, o których mowa w punkcie 10 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39d9a0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39d9a0

Podziel się opinią

Share
d39d9a0
d39d9a0