Trwa ładowanie...
d2xpc2o
espi

LEASING-EXPERTS - Zakup aktywów o znacznej wartości - nieruchomość / The purchase of the assets o ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Zakup aktywów o znacznej wartości - nieruchomość / The purchase of the assets of significant value - the real estate (122/2014)
Share
d2xpc2o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 122 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup aktywów o znacznej wartości - nieruchomość / The purchase of the assets of significant value - the real estate | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje ,iż w dniu 07.10.2014 r. podpisał umowę zakupu w formie aktu notarialnego nieruchomości gruntowej za kwotę 7.380.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) PLN, zlokalizowanej w miejscowości Legnica (woj. dolnośląskie). Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Zakup aktywa jest związany z realizacją umowy leasingu nieruchomości zawartej z klientem w dniu 07.10.2014 roku, o której Emitent informował w komunikacie EBI nr 121/2014 w dniu 08.10.2014 roku. Zarząd Leasing-Experts S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of Leasing-Experts S.A. with the seat in Wrocław hereby announces that on October 07, 2014 signed a purchase agreement in the form of notarial deed of land property for a total price PLN 7.380.000,00 (in words: seven millions three hundred and eighty thousand) located in Legnica (Lower Silesia Voivodeship). The investment was financed from the Company's own funds. The purchase of the assets is related to the realization of lease contract of real estate concluded with the Client on October 07,2014, which the Issuer reported in the EBI report no. 121/2014 dated October 08,2014. The Management Board of Leasing-Experts S.A. decided to publish the report about this contract due to expected impact of concluded contract on the economic, property and financial situation of the Issuer in the future. Legal basis: § 3, item 2, section 1 of the Exhibit no. 3 to the
Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xpc2o

Podziel się opinią

Share
d2xpc2o
d2xpc2o