Trwa ładowanie...
dm8z8dw
espi

LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)

LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)

Share
dm8z8dw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LEGAL STREAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Legal Stream S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 2 stycznia 2012 roku, w których dwaj członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że w dniach 23 grudnia 2011 roku oraz 27 grudnia 2011 roku ten sam podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy dokonał następujących transakcji sesyjnych zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, w wyniku których: - w dniu 23 grudnia 2011 roku zbył 75.681 akcji Emitenta po średniej cenie 0,16 zł za jedną akcję, - w dniu 27 grudnia 2011 roku nabył 206.300 akcji Emitenta po średniej cenie 0,12 zł za jedną akcję, - w dniu 27 grudnia 2011 roku zbył 1.540.529 akcji Emitenta po średniej cenie 0,12 zł za jedną akcję. Osoby dokonujące zawiadomień nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

| | | LEGAL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LEGAL STREAM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-310 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Odrowąża | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 789 16 04 | | +48 22 789 16 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@legalstream.pl | | www.legalstream.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5252509160 | | 142972003 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Grzegorz Nowaczewski Prezes Zarządu Grzegorz Nowaczewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

Podziel się opinią

Share
dm8z8dw
dm8z8dw