Trwa ładowanie...
d14edvj

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANI...

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2013 R. (3/2013)

Share
d14edvj
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamkniety, zwany dalej "Funduszem" reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA przekazuje raport bieżący zawierający stałe daty przekazywania raportów okresowych Funduszu w 2013 roku : Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 r.Raport roczny za okres kończący się 31 grudnia 2012 r. - 30 kwietnia 2013 r.Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - 6 maja 2013 r.Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. - 5 sierpnia 2013 r.Raport półroczny za okres kończący się 30 czerwca 2013 r. - 31 sierpnia 2013 r.Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - 4 listopada 2013 r.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-01-28
Nazwa podmiotu: LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2013 R.
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2013-01-28 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d14edvj

Podziel się opinią

Share
d14edvj
d14edvj