Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

LENA LIGHTING - Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015r (6/2015)

LENA LIGHTING - Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015r (6/2015)
Share
d1790g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015r | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki dokonuje korekty w projekcie uchwały nr 5 ZZW Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015r. Zmianie ulega data ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy). Podana była data 21 kwietnia 2015 roku, po korekcie będzie to 06 maja 2015roku. Pełna treść projektu uchwały nr 5 po korekcie brzmi: Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Lena Lighting? Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 Walne Zgromadzenie ?Lena Lighting? S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie 10 015 880,00 zł w następujący sposób: a) kwotę 7 462 515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), b) kwotę 2 553 365,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta
sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) na kapitał zapasowy. Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 06 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 maja 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LENA LIGHTING SA
(pełna nazwa emitenta)
LENA LIGHTING Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000 Środa Wielkopolska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kórnicka 52 52
(ulica) (numer)
061 2860300 061 2854059
(telefon) (fax)
office@lenalighting.pl www.lenalighting.pl
(e-mail) (www)
786-16-16-166 634635800
(NIP) (REGON)
d1790g4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu
2015-03-26 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4