Trwa ładowanie...
d1cwwiw

LENTEX - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 (97/2014)

LENTEX - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 (97/2014)

Share
d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym dokonuje aktualizacji prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 80/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku zaktualizowanej następnie w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, w raporcie bieżącym nr 58/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 79/2014 z dnia 13 października 2014 roku (dalej ?prognoza?). Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 zakłada osiągnięcie przez Spółkę w roku 2014 zysku netto w wysokości 19 050 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 28.495 tys. zł, a tym samym różni się w zakresie prognozowanego zysku netto o co najmniej 10% w stosunku do wartości zysku netto zamieszczonej w publikowanej wcześniej prognozie (17 000 tys. zł zysku netto). Zaktualizowana prognoza wyników finansowych Spółki na rok 2014 dotyczy tylko i wyłącznie wyników jednostkowych "Lentex" S.A. Prognoza nie uwzględnia ewentualnych dywidend uzyskanych z tytułu
posiadanych akcji i udziałów. Czynniki, które wpłynęły na zwiększenie opublikowanej wcześniej prognozy to lepsze od zakładanych wyniki finansowe Spółki w okresie od publikacji ostatniej aktualizacji prognozy wyników finansowych Spółki. Podstawa prawna: § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw