Trwa ładowanie...
d2jgd52
espi

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego - informacja od spółki zależnej (18/2012)

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego - informacja od spółki zależnej (18/2012)

Share
d2jgd52

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego - informacja od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 173/2011, zawiadamia że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej ? Zakładów Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. w Jaśle, o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na zapasach wyrobów i surowców. 1.Podmiot, na którego aktywach ustanowiono zastaw: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108. 2.Data wpisu zastawu do Rejestru Zastawów: 13.01.2012 r. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów, złożonego przez ING Bank Śląski SA, zgodnie z postanowieniami Aneksu Nr 1 do umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku Nr 676/2011/00004553/05, podpisanego w dniu 30.12.2011 r. i stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej z tytułu podpisanego w dniu 30.12.2011 r. Aneksu Nr 1 do Umowy Wieloproduktowej nr
676/2011/00004553/00 z dnia 30.06.2011 r. 3.Przedmiot zastawu: rzeczy ruchome ? zapasy wyrobów i surowców. 4.Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem (wysokość odnawialnego limitu kredytowego) wynosi 50 000 000,00 zł, wartość księgowa netto przedmiotu zastawu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 20 000 000,00 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jgd52

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jgd52

Podziel się opinią

Share
d2jgd52
d2jgd52