Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

LENTEX - Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. (81/2013)

LENTEX - Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. (81/2013)
Share
d102wt1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2011 oraz 53/2011 (odpowiednio z dnia 14.06.2011r. oraz 04.07.2011r.), iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów, na mocy postanowienia z dnia 21 maja 2013 roku oraz postanowienia z dnia 24 maja 2013 roku, wykreślił następujące zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz ING Bank Śląski S.A.: 1. Zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2261993, ustanowiony na 194.678 sztukach zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, którym przypisany jest KOD: PLNVITA00018, o wartości nominalnej 2,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 389.356,00 PLN; 2. Zastaw rejestrowy wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2264467, ustanowiony na 469.543 sztukach zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, którym przypisany jest KOD: PLNVITA00018, o
wartości nominalnej 2,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 939.086,00 PLN; 3. Łączna wartość nominalna wskazanych powyżej akcji Novita S.A. wynosi 1.328.442,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1