Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

LEONIDAS CAPITAL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ...

LEONIDAS CAPITAL S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LEONIDAS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez osobę zobowiązaną, tj. osobę pełniącą funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Emitenta i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych. Zawiadomienie zostało sporządzone 27 stycznia 2015 r. we Wrocławiu i wynika z niego, że osoba zobowiązana dokonała następujących transakcji sesyjnych zwykłych na NewConnect na akcjach Spółki: - 10 lutego 2014 r. kupno 1931 akcji po średniej cenie 0,20 zł, - 4 lipca 2014 r. kupno 4572 akcji po średniej cenie 0,14 zł, - 14 lipca 2014 r. kupno 750 akcji po średniej cenie 0,14 zł. Informacja została przekazana przez osobę zobowiązaną w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?) ? zestawienie transakcji w 2014 r. | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEONIDAS CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-224 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. strzelecki 25
(ulica) (numer)
+ 48 71 32 72 828 + 48 71 71 64 215
(telefon) (fax)
biuro@leonidascapital.pl www.leonidascapital.pl
(e-mail) (www)
89-717-42-783 020441378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Robert Kostera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo