Trwa ładowanie...
d1nr7go

LEONIDAS CAPITAL - Wprowadzenie na rynek przez RED PHARMA innowacyjnych preparatów dermatologiczn ... - EBI

LEONIDAS CAPITAL - Wprowadzenie na rynek przez RED PHARMA innowacyjnych preparatów dermatologicznych, w tym CALMAPHEROL S.C z solą cholinową GPI jako alternatywy dla sterydu (6/2015)

Share
d1nr7go

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie na rynek przez RED PHARMA innowacyjnych preparatów dermatologicznych, w tym CALMAPHEROL S.C z solą cholinową GPI jako alternatywy dla sterydu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 06.03.2015 r. Emitent powziął informację o rozpoczęciu sprzedaży i dystrybucji przez spółkę portfelową RED PHARMA Laboratories Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kolejnych innowacyjnych preparatów dermatologicznych, w tym CALMAPHEROL S.C z solą cholinową glicerofosfoinozytolu ?GPI?, który jest alternatywą dla leczenia preparatami z niską dawką sterydów oraz produktu z linii IDRAVITAE ? balsamu multiwitaminowego z liposomami. Grupa RED PHARMA specjalizuje się w produkcji i dystrybucji innowacyjnych preparatów wspierających dermatologiczną terapię chorób skóry (m.in. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry AZS) oraz skutków radioterapii. Oferta produktowa dotyczy obszarów dermatologii, pediatrii i onkologii. Podstawowe linie produktowe w zakresie farmacji obejmują: kremy regeneracyjne CALMAPHEROL, kremy regeneracyjne do skóry podrażnionej, zaczerwienionej i skłonnej do alergii dla dzieci od pierwszego miesiąca
życia CALMAPHEROL BABY oraz kremy i balsamy multiwitaminowe z liposomami IDRAVITAE. Spółki grupy RED PHARMA w ramach realizowanej obecnie strategii rozwoju będą kontynuować prace nad opracowywaniem i wdrażaniem kolejnych innowacyjnych produktów oraz nowych strategii leczenia, głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej i komórek macierzystych. Zasadniczym celem finansowym grupy RED PHARMA na lata 2015-2018 jest utrzymanie wysokiej, trzycyfrowej średniorocznej dynamiki wzrostu przychodów i wyniku finansowego. Emitent w dniu 25.02.2015 r. zawarł umowę inwestycyjną ze spółkami grupy RED PHARMA i ich założycielami, o czym informował w raporcie bieżącym nr 5/2015. Zdaniem Zarządu, opisane zdarzenie będzie miało pozytywne przełożenie na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. w średnim terminie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Kostera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go