Trwa ładowanie...
d3yqu2q
d3yqu2q
espi

LEŚNE RUNO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września ...

LEŚNE RUNO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r. (27/2012)
Share
d3yqu2q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LEŚNE RUNO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa. Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 3 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z: - informacją o ogólnej liczbie
akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, - projektami uchwał, - wzorami pełnomocnictw, - formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.pdf | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Pełnomocnictwa do reprezentacji na NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularz wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LEŚNE RUNO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEŚNE RUNO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-163 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostroroga 24C
(ulica) (numer)
(22) 320 10 98 (22) 320 10 69
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-22-03-219 017246742
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Paweł Jachowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yqu2q

Podziel się opinią

Share
d3yqu2q
d3yqu2q