Trwa ładowanie...
d8omtni
espi
17-01-2013 09:14

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie nabycie akcji Emitenta... (1/2013)

Share
d8omtni

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie nabycie akcji Emitenta... | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, jako członek Zarządu Emitenta - zawiadamia, iż w wyniku dokonania transakcji sesyjnych Zbigniew Berkowicz dokonał nabycia akcji Libery Group S.A. : Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. 24.07.2012r. nabył akcji 10000 po cenie 0,07 złotych za akcję; 2. 31.07.2012 r. nabył akcji 3700 po cenie 0,07 złotych za akcję; 3. 03.08.2012 r. nabył akcji 3525 po cenie 0,07 złotych za akcję; 4. 09.08.2012 r. nabył akcji 1270 po cenie 0,08 złotych za akcję 5. 22. 08.2012 r. nabył akcji
1500 po cenie 0,06 złotych za akcję 6. 30.08.2012 r. nabył akcji 100 po cenie 0,08 złotych za akcję; 7. 05.09.2012 r. nabył akcji 5000 po cenie 0,08 złotych za akcję 8. 06.09.2012 r. nabył akcji 2500 po cenie 0,07 złotych za akcję 9. 07.09.2012 r. nabył akcji 1 po cenie 0,07 złotych za akcję 10. 10.09.2012 r. nabył akcji 1 po cenie 0,07 złotych za akcję 11. 11.09.2012 r. nabył akcji 1 po cenie 0,07 złotych za akcję 12. 12. 09.2012 r. nabył akcji 2497 po cenie 0,07 złotych za akcję 13. 14.09.2012 r. nabył akcji 3100 po cenie 0,07 złotych za akcję 14. 02.10.2012 r. nabył akcji 2000 po cenie 0,07 złotych za akcję 15. 03.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 16. 04.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 17. 08.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 18. 09.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 19. 10.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 20. 11.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 21.
15.10.2012 r. nabył akcji 938 po cenie 0,07 złotych za akcję 22. 16.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,08 złotych za akcję 23. 18.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,08 złotych za akcję 24. 19.10.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 25. 12.11.2012 r. nabył akcji 2264 po cenie 0,08 złotych za akcję 26. 13.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,09 złotych za akcję 27. 14.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,09 złotych za akcję 28. 15.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,09 złotych za akcję 29. 16.11.20012 r. nabył akcji 5000 po cenie 0,07 złotych za akcję 30. 21.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 31. 22.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 32. 23.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,07 złotych za akcję 33. 28.11.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,08 złotych za akcję 34. 03.12.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,08 złotych za akcję 35. 06.12.2012 r. nabył akcji 1000 po cenie 0,08 złotych za akcję Nabycie akcji w ciągu 12 miesięcy nie
przekroczyło kwoty 5 000 euro. Łącznie na rynku NewConnect w 2012 roku w transakcjach sesyjnych dokonał nabycia 61.397 akcji po średniej cenie 0,07 zł. Stan posiadania akcjonariusza po ww. transakcjach wynosi 273.947 akcji, co będzie stanowiło 1,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8omtni

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8omtni
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d8omtni
d8omtni