Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie w...

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 11 kwietnia 2014 roku (4/2014)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 11 kwietnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 10 kwietnia Uchwałę nr 438/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 kwietnia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLVTSF00010": a) 25.000.000 akcji serii A Emitenta, b) 750.000 akcji serii B Emitenta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LIVECHAT" i oznaczeniem "LVC". Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-021 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojciecha Korfantego 30
(ulica) (numer)
+48 71 345 40 57 +48 71 723 44 81
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-47-196 932803200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-09 Urszula Jarzębowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at