Trwa ładowanie...
d2no9xs
espi

LOKATY BUDOWLANE - Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych (1/2015) - EBI

LOKATY BUDOWLANE - Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych (1/2015)

Share
d2no9xs
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Lokaty Budowlane S.A. informuje, że odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych tj. od stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ze względu na stabilny i długookresowy charakter działalności Emitenta. Wszelkie istotne informacje Lokaty Budowlane S.A. przekazywać będzie w postaci raportów bieżących a informacje podsumowujące działalność spółki będą prezentowane w raportach kwartalnych oraz rocznych. Zdaniem Zarządu zapewni to akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych informacji dających pełen obraz sytuacji Emitenta. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2no9xs

Podziel się opinią

Share
d2no9xs
d2no9xs