Trwa ładowanie...
d2gq1i0

Lotos: Odpisy zapasów na skons. wyniku operac. szacowane na 0,4 mld zł w IV kw.

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos dokonała odpisów aktualizujących bilansową wartość zapasów, których wartość na poziomie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) szacowana jest na ok. 0,4 mld zł w IV kw. 2014 r. Z kolei przeszacowanie zadłużenia spółek grupy denominowanego w walutach obcych  może wynieść około 0,51 mld zł, co wpłynie negatywnie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld zł, podała spółka. Ponadto wartość tzw. efektu LIFO wyniosła ok. 0,8 mld zł.

Share
d2gq1i0

?W związku z obniżką notowań cen ropy naftowej i produktów rafineryjnych, spółka zawiązała odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworzenia, a cenami możliwymi do uzyskania (ang. 'net realisable value') zgodnie z MSR 2. Szacowana wartość odpisów dokonanych na poziomie skonsolidowanego raportowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) wyniosła około 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny" - czytamy w komunikacie.
?Przeszacowanie zadłużenia spółek Grupy Kapitałowej Lotos denominowanego w walutach obcych, wynikające głównie z osłabienia PLN, może wynieść około 0,51 mld zł, co uwzględniając stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na skonsolidowany rachunek zysków i strat powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld zł" - podano również.

W informacji podano także, że w związku ze stosowaną w Grupie Kapitałowej Lotos wyceną kosztów zużycia surowców i półproduktów liczoną przy wykorzystaniu metody tzw. średniego ważonego kosztu (zgodnie z MSSF), oraz silnie malejącym trendem notowań cen ropy naftowej, oczekiwana przez zarząd wartość tzw. efektu LIFO (szacunkowa różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF, a wyceną zużycia zapasów obliczoną wg. metodologii LIFO) wyniosła ok. 0,8 mld zl (wynik operacyjny wg LIFO wyższy niż wynik operacyjny raportowany).

?Efekt LIFO (?) uwzględnia wartość w/w odpisów oraz została pomniejszona o szacunkową wartość teoretycznych odpisów obliczonych w oparciu o metodologię LIFO w wysokości 0,1 mld zł" - podano również.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0