Trwa ładowanie...
d2d174i
espi

LPP - Aneks do znaczącej umowy (30/2014)

LPP - Aneks do znaczącej umowy (30/2014)
Share
d2d174i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawarty 13 grudnia 2011roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 170 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 170 mln zł, w formie akredytyw do 170 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
d2d174i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2014-11-20 Piotr Dyka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d174i

Podziel się opinią

Share
d2d174i
d2d174i