Trwa ładowanie...
d4m0n94

LS TECH-HOMES S.A. - Transakcje zrealizowane przez osobę zobowiązaną (19/2015)

LS TECH-HOMES S.A. - Transakcje zrealizowane przez osobę zobowiązaną (19/2015)

Share
d4m0n94
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
LS TECH-HOMES S.A.
Temat
Transakcje zrealizowane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, że 02.09.2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Pana Marka Sobieskiego, będącego członkiem Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie dokonanych przez niego transakcji nabycia akcji LS Tech-Homes SA zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. 24 sierpnia 2015 r. Marek Sobieski nabył 7 000 akcji w cenie 0,92 zł za akcję, 2. 27 sierpnia 2015 r. Marek Sobieski nabył 20 000 akcji w cenie 0,91 zł za akcję; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych osoba zobowiązana do przekazywania informacji dokonała nabycia 27 000 akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LS TECH-HOMES S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Karola-Korna | | 7/4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 210 18 26 | | +48 32 210 18 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@lstechhomes.com | | www.lstechhomes.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5472105335 | | 241140645 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Leszek Surowiec Prezes Zarządu Leszek Surowiec
2015-09-02 Ewa Matla Prokurent Ewa Matla

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94