Trwa ładowanie...
d3l5rok
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głos...

LSI SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (58/2013)
Share
d3l5rok

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LSI SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LSI Software SA informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęło zawiadomienie od Pana Piotra Kraska działającego jako osoba fizyczna zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439), że : 1. W wyniku przeprowadzonych transakcji nabycie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 22-23 października 2013 roku akcji spółki LSI Software SA (dalej jako "Spółka"), udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. Bezpośrednio przed zmianą udziału Piotr Kraska posiadał 370.256 akcji Spółki, stanowiących 11,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 370.256 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu transakcji zawartych w dniach 22-23 października 2013 roku Piotr Kraska posiadał 399.836 akcji Spółki, co stanowiących
12,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 399.836 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,37% ogólnej liczby głosów. 2. Nie istnieją żadne podmioty zależne od Piotra Kraski, które posiadają pośrednio lub bezpośrednio akcje Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 680 80 00 do 98 042 680 80 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
725-16-97-775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5rok

Podziel się opinią

Share
d3l5rok
d3l5rok