Trwa ładowanie...
d3vh7f5
d3vh7f5
espi

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko z ni...

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko z nią związaną (9/2012)
Share
d3vh7f5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą oraz osobę blisko z nią związaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 05 czerwca 2012 roku otrzymał informację przekazaną w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia 41 060 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,62 zł za akcję dokonanych przez Wiceprezesa Zarządu oraz przez osobę blisko z nim związaną, to jest: - w dniu 16 kwietnia 2012 roku ? 1 000 sztuk akcji po cenie 0,68 zł za akcję, - w dniu 17 kwietnia 2012 roku - 9 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,70 zł za akcję, - w dniu 18 kwietnia 2012roku ? 5 000 sztuk akcji po cenie 0,70 zł za akcję, - w dniu 26 kwietnia 2012 roku - 5 000 sztuk akcji po cenie 0,68 zł za akcję, - w dniu 23 maja 2012 roku ? 10 000 sztuk akcji po cenie 0,54 zł za akcję, - w dniu 04 czerwca 2012 roku ? 5 060 sztuk akcji po średniej cenie 0,56 zł za akcję, - w dniu 04 czerwca 2012 roku ? osoba blisko związana zakupiła 6 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,57 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. finanse - inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2012-06-05 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vh7f5

Podziel się opinią

Share
d3vh7f5
d3vh7f5