Trwa ładowanie...
dqmpr61

LST CAPITAL S.A. - Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas (26...

LST CAPITAL S.A. - Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas (26/2013)

Share
dqmpr61

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywne wyniki badań surowców BALTIC CERAMICS w ramach programu Blue Gas | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent?, "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 września 2013 roku otrzymał od spółki zależnej, BALTIC CERAMICS S.A. ("BALTIC CERAMICS"), w której Emitent posiada 54,75% akcji w kapitale zakładowym, informację o pozytywnych rezultatach badań surowców do produkcji proppantów ceramicznych, przeprowadzonych w ramach programu Blue Gas. Zarząd BALTIC CERAMICS poinformował, że w wyniku przeprowadzonej ramach konsorcjum zawiązanego przez BALTIC CERAMICS z Akademią Górniczo Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie i Politechniką Warszawską charakterystyki surowców potrzebnych do otrzymywania proppantów ceramicznych, między innymi określono składy chemiczne i mineralogiczne surowców, wykonano analizę termiczną i inne, a na ich podstawie określono właściwości podstawowej grupy surowców pod kątem zastosowania do produkcji proppantów ceramicznych, w tym złóż będących własnością BALTIC CERAMICS. Badania te - niezależnie od innych badań surowców BALTIC CERAMICS, przeprowadzonych
z wynikiem pozytywnym - również potwierdziły przydatność przebadanych surowców i stanowią istotny, pierwszy etap w opracowaniu formuły proppantów ceramicznych BALTPROPP. Zaliczka otrzymana przez Konsorcjum w wysokości ponad 1,3 mln zł, będzie przede wszystkim przeznaczona na zakup aparatury stanowiącej odzwierciedlenie linii technologicznej proppantów ceramicznych w niewielkiej skali. Drugi etap projektu w ramach Blue Gas rozpocznie się pod koniec 2013 roku. O przyznaniu BALTIC CERAMICS dotacji i podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Blue Gas, Spółka informowała w raportach bieżących nr 07/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku i nr 19/08 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqmpr61

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-547 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Piękna | | 11 lok. 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.com | | www.lstcapital.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2013-09-24 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqmpr61

Podziel się opinią

Share
dqmpr61
dqmpr61