Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

LUBAWA - LUBAWA S.A. podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych do Policji (63/2010)

LUBAWA - LUBAWA S.A. podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych do Policji (63/2010)
Share
d1wf74w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
LUBAWA S.A. podpisała umowę na dostawę kamizelek kuloodpornych do Policji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 roku Spółka podpisała umowę z Komendą Główna Policji w Warszawie na dostawę kamizelek kuloodpornych. Na podstawie podpisanej umowy Emitentdostarczy 1.975 sztuk taktycznych zintegrowanych kamizelek kuloodpornych na mundur, których łączna wartość wyniesie 4.345.000 zł brutto (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści złotych). Spółka zrealizuję umowę do 20 grudnia 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-300 Grudziądz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 32-36
(ulica) (numer)
089 645 25 41 089 645 22 55
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)
d1wf74w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu
2010-12-03 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w