Trwa ładowanie...
d1xhc72

Lubuskie/ 303 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu województwa na 2017 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu województwa lubuskiego dochody zaplanowano na 580 mln zł, natomiast wydatki na 617 mln zł, co daje deficyt na poziomie 37 mln zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne samorząd województwa planuje wydać 303 mln zł.

Share
d1xhc72

"Połowa budżetu, ponad 300 mln zł, będzie przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest prawdziwy boom. 2017 rok to olbrzymie zaangażowanie funduszy unijnych. Obecnie rozpędzamy program, ale w nowym roku to już będą potężne inwestycje" - powiedziała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Wyjaśniła, że większość pieniędzy trafi na tzw. wkład własny do unijnych projektów. "Ale nie tylko. Na przykład budowę i modernizację dróg będziemy finansować aż w 99 proc. ze środków unijnych i te środki unijne są już wprowadzone do budżetu, dlatego wzrost wydatków majątkowych szacujemy na 219 proc. Myślę, że to jest historyczny budżet, jeszcze tak wysokiego nie było w zakresie wydatków majątkowych" - powiedziała.

Do najważniejszych inwestycji ujętych w projekcie budżetu należą: ochrona przed powodzią miasta Słubice, budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga - 60,3 mln zł, ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - 25,2 mln zł, odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Czerwieńsk - 20 mln zł.

d1xhc72

Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach wojewódzkich wyniosą 97 mln zł. Chodzi m.in. o: budowę obwodnicy Drezdenka - 9 mln zł, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów - 6,3 mln zł, budowę nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, drogę wojewódzką nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin - Przetocznica - 6,2 mln zł.

Na zadania w ochronie zdrowia samorząd planuje przeznaczyć 18 mln zł, na kulturę i sport 35 mln zł. Dużą pozycją po stronie wydatków są melioracje wodne - taj projekt zakłada wydanie 152 mln zł.

Realizacja zadań samorządu związanych z transportem i łącznością ma kosztować w przyszłym roku 203 mln zł, natomiast wydatki w dziale administracja publiczna wyniosą 91 mln zł.

Na wkłady własne do projektów z udziałem pieniędzy unijnych zaplanowano 38 mln zł, z tego: na wydatki bieżące 18 mln zł, a wydatki majątkowe - 20 mln zł. W projekcie budżetu na 2017 rok na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 303 mln zł.

d1xhc72

W przyszłym roku największymi pieniędzmi będzie dysponował Departament Infrastruktury i Komunikacji - 211 mln zł, następnie Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi - 163 mln zł oraz Departament Infrastruktury Społecznej - 69 mln zł.

Wydatki inwestycyjne to 44,39 proc. wydatków majątkowych województwa.

Przygotowany przez zarząd województwa projekt budżetu zakłada 37 mln zł deficytu. To o 24 mln zł więcej, niż kwota deficytu 13 mln zł w projekcie budżetu Lubuskiego na 2016 rok. "Deficyt pokryjemy częściowo z kredytu na 23 mln zł. Jest on wyłącznie inwestycyjny. Myślę, że to jest taki czas, którego nie można zmarnować. Pozostałą część deficytu pokryjemy z wolnych środków" - dodała marszałek.

W strukturze dochodów województwa największą pozycją w budżecie są: wpływy z udziału w podatku CIT (83 mln zł) oraz wpływy z udziału w podatku PIT (31 mln zł).

d1xhc72

Subwencje wyniosą 88 mln zł, a dotacje celowe z budżetu państwa 83 mln zł. Dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych to 274 mln zł. Pozostałe dochody w kwocie 21 mln zł to m.in. wpływy z usług oraz ze sprzedaży mienia.

Rezerwa ogólna w projekcie budżetu województwa na 2017 r. została określona na 4 mln zł, a celowa na ponad 10 mln zł.

Sesję budżetową Sejmiku Województwa Lubuskiego zaplanowano na 19 grudnia 2016 roku.

Na 1 stycznia 2016 r. w budżecie województwa lubuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne zarezerwowano 138 mln zł. Dochody były określone wówczas na 423 mln zł, a wydatki na 436 mln zł.

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72