Trwa ładowanie...
d1vs1e0

LW BOGDANKA S.A. - Oddalenie powództwa byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez prac...

LW BOGDANKA S.A. - Oddalenie powództwa byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez pracowników o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (54/2012)

Share
d1vs1e0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Oddalenie powództwa byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez pracowników o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07.12.2012 r. otrzymał kopię wyroku wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy, oddalającego powództwo byłego członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. wybranego przez pracowników przeciwko Spółce, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 r. dotyczącej zmian w Statucie. Spółka informowała o wniesieniu ww. powództwa raportem bieżącym nr 24/2011 z dnia 05.08.2011 r. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny. Podstawa prawna przekazania raportu: §38 ust.1 pkt. 10 RMF GPW.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vs1e0

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 462 56 00 | | (81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2012-12-07 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vs1e0

Podziel się opinią

Share
d1vs1e0
d1vs1e0