Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki Lube ...

LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok 2014 oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok 2014 oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 29.04.2015 r. Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 5.05.2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r. w zakresie zmiany przeznaczenia ?kwoty pozostałej? po podziale zysku na kapitał zapasowy, a nie jak przyjęto pierwotnie na kapitał rezerwowy na finansowanie inwestycji rozwojowych Spółki. Pozostała treść wniosku nie uległa zmianie. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, Zarząd proponuje wypracowany przez Spółkę w 2014 r. zysk netto w wysokości 272.942.404,07 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery złote 7/100) podzielić w następujący sposób: ? Kwotę 102.040.770,00 zł (słownie: sto dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 3,00 zł (słownie: trzy złote 0/100) na jedną akcję. ? Pozostałą kwotę, tj.:
170.901.634,07 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 7/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 września 2015 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2015 r. Ponadto Spółka informuje, że w dniu 5.05.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. Podstawa prawna przekazania raportu: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2015-05-05 Roger de Bazelaire Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo