Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrown...

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ Sp. z o.o. (20/2013)
Share
d40alhh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Sprzedający", "Strona") informuje, iż w dniu 3.06.2013 roku zawarł z Elektrownią Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący", "Strona") Aneks do Umowy wieloletniej na dostawę węgla energetycznego ("Umowa") dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni ("Blok I" i "Blok II") w gminie Pelplin ("Elektrownia"). Umowy dotyczył raport bieżący nr 28/2011 z dnia 20.12.2011 r. W wyniku zawarcia Aneksu, Strony ustaliły najpóźniejszy termin uzyskania przez Kupującego finansowania dłużnego dla potrzeb budowy Bloku I i Bloku II Elektrowni na dzień 31 grudnia 2015 roku (najpóźniejszy termin zamknięcia finansowego). W związku z tym Umowa zawiera następujące warunki rozwiązujące: a) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej dostaw do Bloku I, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku I, b) Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, w części dotyczącej
dostaw do Bloku II, z dniem 31 grudnia 2015 roku, jeżeli przed upływem tego terminu Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o zamknięciu finansowym dla Bloku II. Pozostałe postanowienia Umowy w wyniku zawarcia Aneksu nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach typowych dla organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w modelu Project Finance. Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza wartość 10 (dziesięć) % kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-06-04 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh