Trwa ładowanie...
dmfwrxm
espi

LZMO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu ...

LZMO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz projekty uchwał. (2/2011)

Share
dmfwrxm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LZMO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 stycznia 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwała stanowią załącznik do niniejszego raportu. Proponowane zmiany Statut: - Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 788 500,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 6 885 000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100 zł) każda oraz 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł(10/100 zł) każda." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 450 000,00 zł (jeden milion czterysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14 500 000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) 6 885 000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) nie więcej niż 6 615 000 (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C". Załączniki: 1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2) projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | LZMOOgloszenieNWZ_20120117.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ. | | | | | | | | | |
| | LZMO_ProjektyuchwalNWZ_20120117.pdf | projekty uchwał. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

| | | LZMO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LZMO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 68-300 | | Lubsko | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Reymonta | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (68) 374 35 35 | | (68) 374 37 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sprzedaz@lzmo.pl | | www.lzmo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-194-98-57 | | 080033678 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu
2011-12-21 Artur Sławiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

Podziel się opinią

Share
dmfwrxm
dmfwrxm