Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

M.W. TRADE - Spełnienie warunku zawieszającego - JM (5/2015)

M.W. TRADE - Spełnienie warunku zawieszającego - JM (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Spełnienie warunku zawieszającego - JM
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 86/2014, Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje, że 19 stycznia 2015 roku, w wyniku spełnienia wszystkich warunków zawieszających umowy (tj. dostarczenia Spółce przez podmiot tworzący Jednostkę Medyczną (JM) kompletu dokumentów pod zabezpieczenie) nastąpiło uruchomienie środków na rzecz JM. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Maciej Mizuro Członek Zarządu
2015-01-20 Dariusz Strojewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32