Trwa ładowanie...
d4hc63u
d4hc63u
espi

M.W. TRADE - Wybór biegłego rewidenta (51/2014)

M.W. TRADE - Wybór biegłego rewidenta (51/2014)
Share
d4hc63u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 19 (wpisaną pod numerem 73 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) do: - przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego M.W. Trade SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; - przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego M.W. Trade SA (za I półrocze zakończone 30 czerwca 2014 roku) sporządzonych zgodnie z MSSF, a także do - przeprowadzenia badania rocznego pakietu konsolidacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz - przeglądu półrocznego pakietu konsolidacyjnego (za I półrocze zakończone 30 czerwca 2014 roku). Umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych czynności. Emitent nie korzystał uprzednio z usług Deloitte Polska sp. z o.o. sp.k. Wybór został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)
d4hc63u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Maciej Mizuro Członek Zarządu
2014-07-09 Dariusz Strojewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hc63u

Podziel się opinią

Share
d4hc63u
d4hc63u