Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

M.W. TRADE - Zmiany stanu posiadania (33/2014)

M.W. TRADE - Zmiany stanu posiadania (33/2014)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Prezesa Zarządu ? Pana Rafała Wasilewskiego (Akcjonariusz) w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zgodnie z treścią zawiadomień, 25 kwietnia 2014 roku, Akcjonariusz przeniósł w drodze darowizny 1.476.000 akcji Spółki na podmiot od Niego zależny - Beyondream Investmets Limited z siedzibą w Larnace (Podmiot Zależny). Pan Rafał Wasilewski poinformował zatem: - o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (WZA) oraz - o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA przez Podmiot Zależny. 1) Przed dokonaniem transakcji Pan Rafał Wasilewski posiadał bezpośrednio i pośrednio, poprzez Podmiot Zależny, 1.680.000 akcji, uprawniających do 1.680.000 głosów, co stanowiło 20,04% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Beyondream Investmets Limited jest jedynym
podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki; brak jest osób trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 2) Przed dokonaniem transakcji Podmiot Zależny posiadał 204.000 akcji, uprawniających do 204.000 głosów, co stanowiło 2,43% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na WZA. Po dokonaniu transakcji Podmiot Zależny posiada 1.680.000 akcji, uprawniających do 1.680.000 głosów, co stanowi 20,04% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na WZA. Podmiot Zależny nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia w celach inwestycyjnych; Beyondream Investmets Limited nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; brak jest osób trzecich, z którymi Podmiot Zależny zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-04-25 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph