Trwa ładowanie...
d14stxb
espi

MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/2014)
Share
d14stxb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014r otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Macieja Wieczorka, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie z dnia 14 kwietnia2014 roku o nabyciu 547 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 46,50 zł za akcję przez Celon Pharma S.A. - podmiot bezpośrednio kontrolowany przez ww. osobę zarządzającą, w dniu 11 kwietnia 2014 roku w ramach transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
775-256-13-83 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb