Trwa ładowanie...
d3ud40y

MABION S.A. - Podpisanie umowy z JSC Farmak (5/2014)

MABION S.A. - Podpisanie umowy z JSC Farmak (5/2014)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MABION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy z JSC Farmak | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Mabion SA (Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. podpisał umowę z JSC Farmak z siedzibą w Kijowie (Farmak), w ramach której Emitent udziela Farmak wyłącznej (w przypadku spełnienia przez Farmak kryterium uzyskiwania minimalnych udziałów w rynku) i nie podlegającej dalszemu przeniesieniu, bez pisemnej zgody Emitenta, licencji na użycie dossier rejestracyjnego (tj. dokumentacji leku MabionCD20 zawierającej wszelkie niezbędne dane, w tym farmaceutyczne i kliniczne, do uzyskania rejestracji produktu na danym obszarze) dla celów marketingu MabionCD20 w na terenie Ukrainy, Armenii, Azerbrejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistaniu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Rynek leku MabThera, leku referencyjnego do leku MabionCD20 na przedmiotowych rynkach szacowany jest na około 30 mln euro. W celu realizacji umowy MABION dostarczy dossier rejestracyjne do Farmak, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury rejestracji i uzyskanie
dopuszczenia leku do obrotu w poszczególnych krajach. Mabion będzie uprawniony do otrzymania płatności za dossier w wysokości 500 tys. euro (50% po podpisaniu umowy, a 50% po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu na terenie Ukrainy lub innego z wymienionych krajów). W przypadku gdyby Farmak nie uzyskał dopuszczenia do obrotu z powodu nieprawidłowych działań Mabion lub braków w dokumentacji dostarczonej przez Mabion, Mabion będzie zobowiązany do zwrotu Farmak środków dotychczas uzyskanych od Farmak ze sprzedaży dossier. Farmak będzie zobowiązany do zamawiania produktu przez okres minimum 5 lat począwszy od pierwszego zamówienia (w umowie wskazano maksymalny okres od uzyskania dopuszczenia do obrotu, w jakim musi zostać złożone pierwsze zamówienie). Okres 5-cioletni może ulec wydłużeniu w przypadku osiągnięcia przez Farmak minimalnych udziałów w rynku wskazanych w umowie. Wartość tej części umowy w okresie 5 lat według szacunków Emitenta może przekroczyć około 27 mln euro co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP
na dzień podpisania umowy odpowiada kwocie około 113 mln zł. Jednak w związku z szeregiem czynników, na które Emitent może nie mieć wpływu, wartość umowy może w perspektywie czasowej ulec znacznym odchyleniom. W związku z powyższym Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o łącznej wartości obrotów wynikających z umowy w momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez nie progu stosowanego do określenia umów znaczących. Farmak zobowiązał się nie wytwarzać/sprzedawać produktów podobnych do MabionCD20 w trakcie trwania współpracy. Farmak jest wiodącym producentem leków i jedną z najstarszych firm farmaceutycznych na Ukrainie - działa od prawie 90 lat. Specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży leków generycznych, innowacyjnych i substancji farmaceutycznych. Produkcja i sprzedaż Farmak obejmuje ponad 200 rodzajów leków stosowanych w różnych dziedzinach terapeutycznych, w tym leki specjalistyczne. Na Ukrainie firma ma 5% udział w rynku farmaceutycznym (obrót ok. 250 mln USD/rok), ok.
18% udział w produkcji leków i jest jednym z czołowych eksporterów leków: eksport do ponad 20 krajów obejmuje ok. 16% sprzedaży Farmak. Ponad 25% pacjentów leczonych insuliną na Ukrainie używa produktów Farmak. Dotychczas Farmak współpracował z takimi gigantami rynku farmaceutycznego jak: Eli Lilly, LG Life Sciences, Agfa Healthcare. Emitent uznał umowę za znaczącą ze względu na to, iż łączna suma płatności przysługujących Emitentowi na mocy tej umowy może przekroczyć wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | MABION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MABION S.A. | | Farmaceutyczny (far) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Józefów | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (24) 3574220 | | +48 (24) 3551777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mabion.eu | | mabion.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 775-256-13-83 | | 100343056 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sławomir Jaros Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y