Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

MABION S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A. (14/2013)

MABION S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A. (14/2013)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MABION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MABION S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2013 roku działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki uchwałami nr 19/VI/2013, 20/VI/2013, 21/VI/2103, 22/VI/2013 powołało z dniem 12 czerwca 2013 roku na Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Artura Chabowskiego, Pana Roberta Aleksandrowicza, Pana Bogdana Manowskiego, Pana Grzegorza Stefańskiego. Pan Artur Chabowski, Pan Robert Aleksandrowicz, Pan Bogdan Manowski oraz Pan Grzegorz Stefański nie prowadzą żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualne życiorysy ww. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zamieszczono poniżej. Robert
Aleksandrowicz Obecnie Wiceprezes Zarządu Genexo Sp. z o.o. (od 2003). Wcześniej pracował jako Dyrektor Rozwoju ICN Polska (2001-2002), kierownik Działu Licencji i Rozwoju Polfa Kutno (1997-2001), kierownik wdrożeń systemów medycznych w firmie Unisys Polska (1995), asystent w Klinice Ginekologii i Położnictwa Instytutu Matki i Dziecka (1992-1994). Brał udział w negocjacjach i nadzorował transakcje pozyskiwania i sprzedaży produktów z firmami farmaceutycznymi z całego świata. Członek Rady Nadzorczej OIN Pharma (od 2007), Przewodniczący Rady Nadzorczej Mabion SA (2009-2013), Dyrektor Twiti Investments Ltd ? głównego akcjonariusza spółki Mabion SA. Urodzony w 1966 roku. Żonaty, troje dzieci. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1991), Studiów Podyplomowych MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Illinois at Urbana Champaign (1996). Artur Chabowski Pan Artur Chabowski jest specjalistą z 20-letnim doświadczeniem w zakresie międzynarodowej bankowości
inwestycyjnej. Zrealizował wiele międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć, pozyskania finansowania na rynku kapitałowym w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Swoją karierę zaczynał w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie pracował m.in. jako wicedyrektor w CAIB Financial Advisers, dyrektor w KPMG, dyrektor i członek zarządu w ABN AMRO Corporate Finance. Doradzał m.in. takim klientom jak: Heineken, Carlsberg, International Paper, Lhoist, PSE, PGNiG, PKN Orlen, Mondi Group, Hewlett Packard, TTcomm. Obecnie jako prezes firmy ACADIA, która istnieje na rynku od 2004 roku, zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. Misją ACADIA jest wspomaganie rozwoju projektów z dziedziny life science i high-tech w Polsce i Europie Centralnej poprzez pozyskiwanie dla nich zasobów w postaci finansowania, wsparcia strategicznego i merytorycznego. ACADIA oferuje szereg usług finansowych, m.in. analizy finansowe, strategiczne, podatkowe, środowiskowe, IT, prawne a także wyceny, doradztwo w procesach
połączeń i przejęć. Pełniąc rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect świadczy kompleksowe usługi, wspierające pozyskanie kapitału z rynku NewConnect i wprowadzenie młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu do obrotu na rynku alternatywnym. Pan Artur Chabowski jest także członkiem wielu rad nadzorczych oraz jednym ze współzałożycieli Fundacji CambridgePYTHON, promującej przedsiębiorczość akademicką i komercjalizację nauki wzorowaną na metodach wypracowanych na Uniwersytecie w Cambridge. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta w konkursach wspierających rozwój projektów innowacyjnych, w tym: w konkursie "Wiesz? Wymyśl... Wygraj!" oraz pierwszej w Polsce edycji międzynarodowego Konkursu Innowatorów podczas Globe Forum Gdańsk 2009. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, studiował na Uniwersytecie w Princeton. Bogdan Manowski Wykształcenie wyższe ? ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość) oraz studia MBA Uniwersytetu Warszawskiego: Międzynarodowe Centrum Zarządzania. ? w
latach 1997?2001 w EliLilly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kolejno jako: księgowy (1997-1998), customer service specialist (1998-1999), analityk finansowy (1999-2001), ? w latach 2002?2006 w GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kolejno jako: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (2002-2004), menedżer działu informacji handlowej (2004-2006), ? w latach 2006-2007 oraz 2009-2011 w Celon Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach kolejno jako: kierownik ds. rozwoju biznesu (2006-2007) oraz kierownik projektu Inhalacje (2009-2011), ? w latach 2008-2012 w Novazil Therapeutics Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie jako wiceprezes zarządu, ? od 2009 roku w Spółce jako członek Rady Nadzorczej, ? od 2012 roku w Celon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie jako wiceprezes zarządu oraz kierownik projektu Inhalacje. Ponadto Bogdan Manowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Vivalex Bogdan Manowski w zakresie doradztwa branżowo-technicznego. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności
Spółki. Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych: ? Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie (członek Rady Nadzorczej), ? Celon Services Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (wiceprezes zarządu). W okresie ostatnich 5 lat był członkiem organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych: ? Novazil Therapeutics Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (wiceprezes zarządu). Grzegorz Stefański Wykształcenie wyższe ? ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, Wydział Lekarski; Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Zarządzania (kierunek: Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia) oraz studia MBA Uniwersytetu Gdańskiego, Copenhagen Business School i Uniwersytetu w Antwerpii FHTW. ? w roku 1995 w Hurtowni Farmaceutycznej Farmed w Gdańsku jako przedstawiciel, ? w latach 1995?1996 w Szpitalu Miejskim w Gdańsku jako lekarz, ? w latach 1995?2004 w Pliva Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie kolejno jako: przedstawiciel medyczny
(1995-1996), kierownik regionu (1997-1998), kierownik sprzedaży (1999-2004), ? od 2004 roku w Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie jako prezes zarządu, ? od 2009 roku w Spółce jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Grzegorz Stefański prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Stefański ACUME w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych: ? Mabion S.A. (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), ? Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie (prezes zarządu). W okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefów 9
(ulica) (numer)
+48 (24) 3574220 +48 (24) 3551777
(telefon) (fax)
info@mabion.eu www.mabion.eu
(e-mail) (www)
775-256-13-83 100343056
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr