Trwa ładowanie...
d1fiu86

Mabion zdecydował o emisji akcji serii L bez prawa poboru

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) ? Zarząd Mabionu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, poinformowała spółka.
Share
d1fiu86

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) ? Zarząd Mabionu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, poinformowała spółka.

"Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 1.029.000 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.029.000,10 zł i nie większej niż 1.080.000 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 51.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł" - podano w komunikacie.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 10,29 mln akcji.

d1fiu86

Cena emisyjna akcji serii L wynosi 41 zł. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki.

Zarząd uchwalił również, iż pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L.

"Emisja akcji serii L nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów KSH i zostaną zaoferowane do objęcia podmiotom wybranym przez zarząd, przy założeniu, że oferta nie może zostać skierowana do więcej niż 149 podmiotów" ? czytamy dalej.

Umowy o objęciu akcji serii L zostaną zawarte do dnia 30 września 2014 r., podano także.

d1fiu86

Mabion będzie ubiegał się o dopuszczenie akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Mabion S.A. to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

d1fiu86

Podziel się opinią

Share
d1fiu86
d1fiu86