Trwa ładowanie...
d19ccbm

MAC: posiedzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii (komunikat)

...

Share
d19ccbm

06.11. Warszawa - MAC informuje:

Dziś, tj. 6 listopada 2013 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Na posiedzeniu został przyjęty Ramowy Programu Działań Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Dokument zawiera m.in. opis dotychczasowej działalności Rady, wskazuje obszary jej aktywności. Wymienia narzędzia jakie będą wykorzystywane do realizacji założonych celów. Pod koniec roku zostanie stworzony program działań na rok 2014, gdzie poszczególni członkowie Rady umieszczą informację o swoich planach na najbliższy rok w kontekście walki z mową nienawiści w ramach 4 obszarów: monitorowanie, edukowanie, świadczenie, reagowanie.

W trakcie posiedzenia rozmawiano również na temat Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Dyrektywa kładzie duży nacisk na stworzenie mechanizmu umożliwiającego indywidualne podejście do każdej ofiary przestępstwa. Przewiduje także większe niż dotychczas włączenie innych podmiotów w proces stwarzania praw, wsparcia i ochrony dla ofiar przestępstw. Termin wdrożenia Dyrektywy przez Polskę upływa w 2015 roku. Przedstawiciel Kampanii Przeciw Homofobii postulował, aby utworzyć grupę, która będzie uczestniczyć w procesie implementacji tej dyrektywy. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie dokumentu jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które utworzyło grupę z udziałem NGOs i przedstawicieli administracji rządowej. Rada podjęła decyzję o powołaniu grupy roboczej, która będzie monitorowała postępy we wdrażaniu dyrektywy i informowała o tym osoby uczestniczące w posiedzeniach.

d19ccbm

Dyskutowano także nad dodatkowymi źródłami finansowania, które umożliwiłyby wsparcie społeczności romskiej ze środków europejskich. Z materiałów przesłanych Radzie przez pełnomocników Wojewodów ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wynika, że jest to grupa najbardziej narażona na wykluczenie społeczne. Wsparcie dla Romów w nowej perspektywie budżetowej będzie odbywało się głównie na poziomie centralnym. Na poziomie regionalnym umieszczone będą jedynie pewne elementy projektów edukacyjnych.

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przedstawił działania jakie podejmuje Policja walcząc z przestępstwami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami. Na pierwszym miejscu wymienił podnoszenie świadomości antydyskryminacyjnej Policjantów oraz edukację w szkołach policyjnych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi została opracowana broszura "Po pierwsze człowiek", która zawiera praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy w jaki sposób postępować w przypadku interwencji z udziałem przedstawiciela mniejszości.

Jutro w Belgradzie na konferencji Ministerialnej Rady Europy pn. "Wolność Słowa i Demokracja w Erze Cyfrowej: Szanse, Prawa, Obowiązki", minister Michał Boni przedstawi sprawozdanie z warszawskiej konferencji dot. mowy nienawiści w języku publicznym i w języku polityki, która odbyła się w Warszawie, w dniach 18-19 września br.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ amt/

d19ccbm

Podziel się opinią

Share
d19ccbm
d19ccbm