Trwa ładowanie...
d3dd38o

MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (1/2015)

MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (1/2015)

Share
d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MACRO GAMES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Macro Games S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż w dniu 19 lutego 2015 roku otrzymał od IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?] IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zawiadamia o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Macro Games S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zbycia akcji spółki w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect. Transakcja sprzedaży akcji w liczbie 10.000 sztuk została dokonana w dniu 17 lutego 2015 r. Po zbyciu akcji, IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiada 776.485 akcji spółki Macro Games S.A. dających 776.485 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,959% kapitału zakładowego oraz 4,959% w ogólnej liczbie głosów w Macro Games S.A. Przed zbyciem akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiadało 786.485 akcji spółki Macro Games S.A. dających
786.485 glosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,023% kapitału zakładowego oraz 5,023% w ogólnej liczbie głosów w Macro Games S.A. Nie występują podmioty zależne od IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACRO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACRO GAMES S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-429 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | STRZEGOMSKA | | 138 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (71) 788 67 42 | | +48 (71) 716 47 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Tomasz Kurek Prezes Zarządu Tomasz Kurek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o