Trwa ładowanie...
dp2pecl

MACROLOGIC - Transakcja członka organu spółki; zmiana stanu posiadania (9/2015)

MACROLOGIC - Transakcja członka organu spółki; zmiana stanu posiadania (9/2015)

Share
dp2pecl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Transakcja członka organu spółki; zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
(w wykonaniu art. 160.4 Ustawy o obrocie) Emitent powziął informację o transakcji, sporządzoną 6 marca 2015 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Bogdana Michalaka, o dokonaniu przez niego zbycia akcji emitenta na rzecz osób blisko z nim związanych, w drodze darowizny, w dniu 5 marca 2015 r. Transakcją objęte było 45.000 akcji, przy czym ze względu na jej charakter nie dochodzi do określenia ceny. (w wykonaniu art. 70.1> Ustawy o ofercie) Jednocześnie w związku z powyższym doszło do zmiany stanu posiadania o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce przez wyżej wymienionego, a mianowicie: -- przed transakcją posiadał 599.999 akcji i tyleż głosów na WZA, co stanowi 31,77% kapitału akcyjnego lub liczby głosów, -- po transakcji posiada 554.999 akcji i tyleż głosów na WZA, co stanowi 29,39% kapitału akcyjnego lub liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2pecl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACROLOGIC SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACROLOGIC | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-717 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłopotowskiego | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 566 222 | | 022 5118116 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@macrologic.pl | | www.macrologic.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-000-28-25 | | 012205939 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2pecl

Podziel się opinią

Share
dp2pecl
dp2pecl