Trwa ładowanie...
d37rnrq
d37rnrq
espi

MACROLOGIC - Transakcja osoby blisko związanej z osobą zarządzającą (11/2015)

MACROLOGIC - Transakcja osoby blisko związanej z osobą zarządzającą (11/2015)
Share
d37rnrq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Transakcja osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent powziął informację o transakcji, sporządzoną 12 marca 2015 r. przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą, posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój przedsiębiorstwa emitenta, o dokonaniu transakcji przez osobę blisko z nią związaną, która sprzedała łącznie 675 akcji zwykłych emitenta w transakcjach zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniach od 2 do 5 marca 2015 r., po średniej cenie 43,82 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
222 566 222 .
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
5220002825 012205939
(NIP) (REGON)
d37rnrq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37rnrq

Podziel się opinią

Share
d37rnrq
d37rnrq