Trwa ładowanie...
d37b0fy

MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)

MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)

Share
d37b0fy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z jednostką samorządu terytorialnego umowy o łącznej wartości nominalnej 18.104 tys. PLN. Umową o największej wartości jest porozumienie dot. spłaty zobowiązań o wartości 12.070 tys. PLN z dnia 30.12.2011 roku, które wpłynęło do Spółki w dniu dzisiejszym. Porozumienie stanowi modyfikację posiadanych aktywów nabytych przez Spółkę na podstawie wcześniejszych umów, a jego szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2011 roku ? 171.893 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. J. Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (42) 272 31 00 | | (42) 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.kaminski@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2012-01-09 Urban Kielichowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy