Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zamiana znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Stoczek ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zamiana znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. z bankiem HSBC Bank Polska S.A. (42/2011)
Share
d1hor3a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiana znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. z bankiem HSBC Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2009 z dnia 30 października 2009 roku i raportu bieżącego nr 37/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej ? Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim (Makarony Polskie S.A. posiada 100 % udziałów w tej spółce) informację o zawarciu przez tę spółkę z bankiem HSBC Bank Polska S.A., w trybie korespondencyjnym, aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku (dalej "Aneks"). Zmiana dokonana Aneksem polega na zwiększeniu dostępnego limitu kredytowego z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł. Ponadto Aneksem zmieniono zabezpieczenia zobowiązań Stoczek Sp. z o.o. wynikających z umowy kredytu. Po dokonanej zmianie zabezpieczeniami są: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, - poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A., - hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomości Stoczek Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, - pełnomocnictwo dla Banku. Pozostałe istotne warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym pozostały bez zmian. Zwiększenie limitu kredytowego dla spółki zależnej wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku z rozszerzeniem zakresu jej działalności. Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec HSBC Bank Polska S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7,45 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 6,01 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-11-23 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a