Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A. (44/2011)

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A. (44/2011)
Share
d4370xv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku zawarła z Bankiem BGŻ S.A., w trybie korespondencyjnym, aneksy do umów: kredytu w rachunku bieżącym z dnia 4 grudnia 2007 roku oraz kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku. Aneksy przedłużają termin wymagalności przedmiotowych zobowiązań do dnia 29 grudnia 2011 roku w związku z toczącym się procesem renegocjacji warunków finansowania spółki Makarony Polskie S.A. Dotychczasowe terminy wymagalności ww. kredytów przypadały: w przypadku kredytu w rachunku bieżącym na dzień 17 grudnia 2011r., a w przypadku kredytu rewolwingowego na dzień 2 grudnia 2011r. Pozostałe istotne warunki umów kredytów pozostały bez zmian. Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec Banku BGŻ S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 14,5 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 13,9 mln zł. | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-12-01 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv